Retræte.dk Om stilhed og Kristen meditation

Nordjysk Retræte

Hvad kendetegner retræterne?

Hjemmeside www.nordjyskretraete.dk/

Prisen på de enkelte retræter fastsættes
efter de konkrete omstændigheder.

Tilmelding: Sker via retrætelederen,
som kan findes på

www.nordjyskretraete.dk

 Kontakt:

Forening Nordjysk Retræte

Helshagevej 28

7730 Hanstholm

Tlf.: 69131545

Retræternes form og indhold afhænger af retræteledelsen og det valgte tema, dog er stilhed, bøn, meditation, bibellæsning, fordybelse og samtaler typisk den røde tråd i retræten.

Der kræves normalt ingen forudsætning til at deltage i retræterne.

Hvem står bag?

Nordjysk Retræte er en forening, der har til mål at oprette et retrætested i Aalborg Stift, forberede retrætestedets drift og afholder retræter i Nordjylland. Foreningen har rødderne i Den Danske Folkekirke, men arbejder økumenisk og med åbenhed for alle interesserede. Nordjysk Retræte gennemfører ikke retræter i eget hus for tiden, da der endnu ikke er oprettet det ønskede retrætested. Men de tre præster og retræteledere, som er initiativbærere af foreningen og medlemmer i dens bestyrelse afholder jævnligt retræte, som annonceres via hjemmesiden: www.nordjyskretraete.dk

Retræteledelsen vil typisk ligge hos de tre sognepræster og retræteledere Finn Feilan, Lisa Bremer og Benedicte Tønsberg.

Hvor afholdes retræterne?

Retræterne afholdes forskellige steder (mest i Nordjylland) indtil der er oprettet et eget retrætested.