Vejledningsforløb

Træning i åndelig vejledning
Hvis du kunne tænke dig at blive medvandrer for andre mennesker i deres åndelige rejse, så er der flere muligheder for at blive trænet i dette inden for landets grænser.

Introduktionsworkshop på Ådalen Retræte
På Ådalen Retræte afholdes kurser med afsæt i ignatiansk spiritualitet generelt og fokus på ignatiansk åndelig medvandring i særdeleshed. Hvis du er nysgerrig efter at vide mere om åndeligt følgeskab, så besøg www.aadalenretraete.dk og kig efter Træningsforløb på Ådalen Retræte. Der begynder en ny gruppe hvert andet år.

Træningsforløb hos åndelig vejleder
Inge Merete Gross
I samarbejde med Joachim Grün, Peterstiftelsen, Norge udbyder Inge Merete Gros et trænings- og dannelsesforløb med henblik på tjenesten som åndelig vejleder.
Læs mere på hendes egen hjemmeside https://imgross.dk/uddannelsesforloeb/